Geen categorie 

Wat is e-learning en wat zijn de voordelen 

De letter e komt steeds vaker voor een woord te staan, zoals e-mail, e-commerce en e-fulfilment. Meestal zijn dat Engelse woorden. De letter komt van elektronisch. Sinds de komst van het internet, worden steeds meer dingen met behulp daarvan gedaan. Daar komen nog bij het wifi, de cloud, de laptop of smartphone en we worden steeds onafhankelijker van een specifieke locatie om bepaalde taken te kunnen uitvoeren. Dat kenmerkt ook e-learning. Je kunt met e-learning nieuwe kennis op een gestructureerde, vlotte en gerichte manier opdoen. 

Het lesmateriaal 

Het lesmateriaal kan van de cloud komen, zodat je niet weet waar de server staat. Je kunt e-learning doen op eigen initiatief. Echter, ook steeds meer werkgevers bieden het aan de werknemers. Een van de voordelen van e-learning is dat het lesmateriaal kan worden aangepast, zonder dat op papier te hoeven drukken. Je bepaalt zelf hoe snel je door het lesmateriaal heen gaat. Als je al bekend bent met bepaalde delen ervan, dan kan je ze overslaan. Als een werkgever het lesmateriaal aan een groep werknemers aanbiedt, is maatwerk ook een mogelijkheid. Het lesmateriaal kan allerlei vormen aannemen, zoals tekst, figuren, foto’s, video’s en spraak. Om het leren aantrekkelijker te maken, kan het materiaal ook in spelvorm worden aangeboden. Het geheel van lesmateriaal en de software om dat materiaal te produceren/aanpassen wordt een Learning Management System (LMS)genoemd. Ook een eventuele leraar/begeleider gebruikt datzelfde systeem. 

Gerelateerde berichten

Leave a Comment